KOMPAKTNI KAZETNI MODEL

comfort wifi

360° ispuh zraka

LED display

Mogućnost centralne kontrole

Pumpa odvoda kondenzata

Individualna kontrola klapni

Grijači kompresora i kadice kondenzata

Zašto kompaktni kazetni model?

RAVNOMJERNA CIRKULACIJA ZRAKA

Model za multi opciju odličan je odabir za poslovne prostore. 360° ispuh zraka omogućuje ravnomjernu cirkulaciju grijanog ili hlađenog zraka u svakom dijelu prostora.

Pregled FUNKCIJA