KOMPAKTNI SLIM MODEL

comfort wifi

360° ispuh zraka

LED display

Mogućnost centralne kontrole

Pumpa odvoda kondenzata

Individualna kontrola klapni

Grijači kompresora i kadice kondenzata

Kompaktni slim model komercijalni sustavi

RAVNOMJERNA CIRKULACIJA ZRAKA

360° ispuh zraka omogućuje ravnomjernu cirkulaciju grijanog ili hlađenog zraka u svakom dijelu prostora. Dodatni otvor za dovod sviježeg zraka osigurava svježi i prirodni zrak u prostoru. Super slim dizajn od samo 245 mm.

Pregled FUNKCIJA