FRIGO STIPE

FRIGO STIPE
Stožernog Brigadira Ante Šaškora 42
21253 Gata Hrvatska