KOMPAKTNI KAZETNI MODEL

Kompaktna kazeta

360° ispuh zraka

LED display

Mogućnost centralne kontrole

Pumpa odvoda kondenzata

Individualna kontrola klapni

Grijači kompresora i kadice kondenzata

Kompaktni kazetni model komercijalni sustavi

RAVNOMJERNA CIRKULACIJA ZRAKA

360° ispuh zraka omogućuje ravnomjernu cirkulaciju grijanog ili hlađenog zraka u svakom dijelu prostora. Dodatni otvor za dovod svježeg zraka osigurava svježi i prirodni zrak u prostoru. Ugrađena pumpa za odvod kondenzata omogućuje podizanje kondenzirane vode do 750 mm.

Pregled FUNKCIJA