PODNI MODEL

comfort wifi
/

Ultra tanki dizajn

LED display

MULTI izvedba

Inteligentan ispuh zraka

Zidna ili podna ugradnja

HEPA filter

Podni model

BRZO DO ŽELJENE TEMPERATURE

Fleksibilna instalacija omogućava podnu ili zidnu ugradnju. Brzo postizanje željene temperature uz turbo način rada. Brzina unutarnjeg ventilatora automatski se regulira prema temperaturi isparivača čime se sprečava ispuh hladnog zraka ili propuha. Širina klapni i gornji/donji ispuh zraka omogućuju ravnomjernu cirkulaciju grijanog ili hlađenog zraka u svakom dijelu prostora.

Pregled FUNKCIJA